Statsråd Olaug Bollestad i ivrig samtale med Inge Johnsen fra Matgledekorpset i Trøndelag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad lanserte denne uka nye Matgledekorps i Vestfold og Telemark, i Rogaland og i Oslo og Viken. De to pilotkorpsene fra  Innlandet og i Trøndelag vil fortsette.

For at det skal bli lett å finne stoff om mat, helse og måltidsglede, og for å forene matfag og kjøkkenfag tydelig, er nettstedet Matgledekorpset.no opprettet. Der finnes bl.a. saker og linker om kosthold og ernæring, oppskrifter, eksempler til forbedringer som Matgledekorpsene har vært endringsagenter. Du kan  lese om politiske føringer og forskningsresultater og du kan bidra med egne tips og råd på e- posten: matgledekorpset@lmd.dep.no.

Noe for enhver smak altså.

Lokalradio Innlandets lydklipp fra møtet mellom Bollestad og Matgledekorpsene 2.9.2020 viser hva dette handler om