Kai Victor Hansen har sett på kobling mellom matinntak og ensomhet i en helt ny publikasjon fra 2020.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-020-09298-z