Hva er Matgledekorpset?

For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Matgledekorpset består av matentusiaster som deler erfaringer:

 
Veiledning
 
Kompetanse
 
Fokus

Slik arbeider Matgledekorpsene

Se flytskjema

  • Hjelpebehov og mat- og måltids situasjon lokalt vedlegges
  • Tidspunkt og besøksplan utvikles
  • Deltagere fra ordfører til pleie- og kjøkkenassistenter
  • Sammen utvikles oppfølgingspunkter
  • Endringene vises ved bilder, intervjuer, filmsnutter og dokumenter
  • Oppfølgingsbesøk ved behov
  • Kurs og møter på forespørsel

Oversikt lokale matgledekorps

Ønsker du besøk i din region?

Har du lyst til å bli en del av Matgledekorpset?

Ta kontakt om du vil høre mer om hvordan Matgledekorpsene faktisk arbeider rundt om i landet. Kanskje du vil starte eget «aspirantkorps» i egen kommune eller på egen institusjon eller etat? Kanskje du har noen ideer og erfaringer som du vil dele med oss.

Send e-post til matgledekorpset@lmd.dep.no eller direkte til kontakten i en av regionene.