Korpsene jobber aktivt over store deler av landet. Her har matgledekorpsene vært på besøk eller hatt tett kontakt.

 
Trøndelag
 
Innlandet
 
Rogaland
 
Oslo og Viken

Aktuelle saker om Matgledekorpsets resultater

Resultater fra Gran