Matgledekorpsmedlem Inge Johnsen lærer 120 ansatte fra Malvik kommune om matglede. Stedet er Liantunet og målet er å få til varige mat og måltidsendringer.

NRK P1+ har i dag tidlig et innlegg om mat for eldre i koronaens tid. Forbrukerrådets Anne Kristin Vie viser bl.a. til Matgledekorpsene som verdifulle supplement i kommunenes arbeidet med Leve Hele livet reformen.

NRK frokostradio