Matglede, måltidshygge, ernæring, brukerinvolvering, helse og bærekraft oppnås ved å kombinere ny kunnskap med praktiske endringer – sammen

 

  • Forskning gir ny kunnskap og skaper ideer
  • Frivilligheten bidrar konkret og praktisk
  • Kommunale eksempler gir endringslyst

Aktuelle saker fra forskning til frivillighet