Frivillighet er en grunnleggende del av menneskenes liv og virke. Man kan hevde at frivilligheten er en forutsetning for et godt samfunn.

I arbeidet med mat og måltidsglede for eldre er det mange frivillige organisasjoner som har en viktig rolle å spille. Flere kommuner har en ordning med «spisevenner» for at hjemmeboende eldre innimellom har noen å spise middag sammen med.

  • Nasjonalforeningen for folkehelse arbeider bl.a med de utfordringer som demenspasienter og deres pårørende kan ha.

https://www.nasjonalforeningen.no

  • Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen til pårørende lettere.

http://www.parorendealliansen.no

  • Røde kors  arbeider bl.a med å bekjempe ensomhet. De har mange steder i landet ulike besøksordninger for de som ønsker samtalepartnere.

http://www.rodekors.no