Om kurset

Nytt e-læringskurs skal inspirere til å gi bedre mat- og måltidsopplevelser hos eldre.

Mat- og måltidsglede er del av visjonen for Matnasjonen Norge:
«I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge….»

 

Kurset  øker forståelsen for hvordan mat og måltider virker inn på helse.  Mindre matsvinn og mer lokale råvarer inngår også.

Kurset har følgende temaer:

  • Kosthold, ernæring og helse
  • Brukeren i sentrum
  • Gnist for gode måltidsopplevelser
  • Matsvinn, trygg restemat og sesongvarer

Hele kurset tar omtrent 1,5 til 2 timer. Filmsnutten under  gir en forsmak på kursets form og innhold.

https://www.youtube.com/watch?v=ggUwl_1sRHY

Målgruppe

 

Kurset er mest for de som jevnlig er i nærkontakt med eldre, enten gjennom jobb eller som besøksvenn eller spisevenn.

Kurset kan tas individuelt ut fra ønske om å lære mer om tema mat for eldre. Det er mange henvisninger til utdypende lesning for de som vil mer i dybden.

Noe for alle

 

For deltagere som er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, arbeider som kokk eller i administrativ forvaltning f.eks, kan kurset være del av kompetansebygging på jobben.
De ulike temaene og refleksjonspunktene kan brukes separat og tipsene kan følges opp i praksis.
Frivillige organisasjoner kan kurse sine medlemmer og invitere til møter der mat og måltidsglede er tema.

Brukerlisenser til kurset

 

De fylkene som har egne matgledekorps har 150 brukerlisenser til fordeling i år. I 2021 er det korps i Trøndelag, Innlandet, Rogaland, Oslo og Viken, Vestland og Vestfold og Telemark. Se meny/regionale matgledekorps for kontakt til ønsket fylke.

Kommuner, frivillige organisasjoner, private institusjoner og sponsorer kan kjøpe egne brukerlisenser (minimum antall pr bestilling: 100)

Ta kontakt for nærmere informasjon og prisoverslag.

post@Ludensgruppen.no eller Matgledekorpset@lmd.dep.no