FAO utarbeider retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn. FAO har satt ned en arbeidsgruppe som skal sluttføre arbeidet med globale retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn.