FAO utarbeider retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn. En egen  arbeidsgruppe sarbeider med globale retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn.

Les mer