Norge fører en politikk i samsvar med FNs bærekraftsmål. Målene handler om flere tema om Matgledekorpset gir råd og tips om; folkehelse, bruk av ressursene, hensyn til kultur og betydning av god kunnskap og kompetanse.