Mathverdagen for den hjemmeboende eldre i 2030. En brukersentrert tilnærming for å skape et mulighetsrom.

 

Hva og hvordan spiser eldre i 2030?