Matgledekorpset i Innlandet var  landets første pilotkorps. De startet allerede senhøstes 2018. Med stort engasjement, variert fagbakgrunn og smittende humør har de i løpet av 2019 besøkt 10 kommuner. I tillegg har 25 andre  vært på kurs med korpset.

Nå som samfunnet gradvis gjenåpnes starter Matgledekorpset Innlandet opp sitt arbeidet.  De planlegger å besøke 5-7 nye  sykehjem, og de planlegger å gjennomføre 4 digitale lunsjseminarer ( eller webinarer).

Lunsjwebinarene vil bli gjennomført på følgende datoer;  22. september, 24. september, 29. september og 1.oktober.

Dersom dere ønsker å være med på Matgledekorpset Innlandets webinarer sende noen ord til; matgledekorpset.innlandet@fylkesmannen.no

 

Matgledeekrops og prosjektledere Innlandet 2019