Praktiske endringer

 • Innkjøp av servise med farget kant
 • Anskaffelse av heve/senkebord bedre tilpasset rullestolbrukere – gir økt måltidsglede
 • Innføring av trillebord med fristende aftensmat
 • Utvidelse av spisesalen
 • Finner løsninger for innkjøp av fersk fisk eller lokale poteter

Bedre samhandling inkludert nye rutiner etter korpsbesøk

 • Institusjonene eller etaten ser nytten av å snakke med folk fra andre avdelinger, etater og medarbeidere med annen rolle/oppgave
 • Pårørende er jo en ressurs!
 • Etablert egne “aspirant” matgledekorps etter modell av Matgledekorpset.
 • Innføring av forslagskasse for ønskeretter og måltider.
 • Økt forståelse for at kjøkken og pleie er “to sider av samme sak”.
 • Kommunal ledelse ser nytten av bedre kontakt med institusjoner og/eller eldresektoren

Økt kunnskap og kompetanse

 • Mange får en en “aha” følelse etter besøkene – løsningene ikke nødvendigvis kostbare.
 • Det er gøy å bygge  “vi følelse”
 • Det å sette bruker i sentrum kan kreve en større “sammen er vi sterke” bevissthet.
 • Forståelse for brukerperspektivet og deres rett til egne valg
 • Synliggjøring av at kokkene og kan avlaste pleiere.

Endret kommunal matpolitikk

 • Økt forståelse fra politikere og kommuneledelse for at lokale råvarer også hører hjemme på sykehjem.
 • Økt innsikt fra politikere og kommuneledelse for at mat og måltider er mer enn “fôr”.