Her er et nytt matgledetips fra Trøndelag. Kokk og medlem i matgledekorpset, Inge Johnsen, snakker med Marita Ugseth helsefagarbeider ved Trondhjems hospital.