Matgledekorpset i Vestfold og Telemark skal ut på sitt første oppdrag. Notodden kommune kjenner sin besøkelsestid og vil la seg inspirere av korpsets flotte medlemmer. Hvordan vil det gå? Følg med !

Storkjøkkenet Scheen Matservice lager mat til 1100 daglig. Tore Baksaas fra bedriften lot seg inspirere av korpsmedlem Erlend Eliassen. Mon tro ikke Skien kommune blir det neste målet for denne regionens matgledekorps?