Matgledekorpset i Innlandet var  landets første pilotkorps. De startet allerede senhøstes 2018.

Med stort engasjement, variert fagbakgrunn, smittende humør har de i løpet av 2019

besøkt 11 kommuner. I tillegg har 25 andre  vært på kurs med korpset.

Vi oppfordrer de resterende kommunene til å ta kontakt med matgledekorpset Innlandet.