– Jeg har stor tro på Matgledekorpsets rolle. De har en bred og nyttig erfaring, og kan møte kommunene på en annerledes måte ved å gi nye blikk på arbeidsmetoder og rutiner. Dette kan komme både ansatte og beboere til gode. Så langt har Matgledekorpset i innlandet vist at det er behov for dette tilbudet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Matgledekorpset i Trøndelag fikk raskt flere påmeldinger av sykehjemsansatte i salen. Inge Johnsen fra Liantunet er en av medlemmene i Matgledekorpset. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Skal øke matlyst og måltidsglede

Matgledekorpset ble lansert på Inspirasjonsdagen om mat for eldre på Strinda videregående skole, og fikk raskt flere påmeldinger av sykehjemsansatte i salen. som gjerne vil ha besøk av Matgledekorpset. Matgledekorpset gir veiledning innen:

  • Hygge og trivsel rundt måltider
  • Brukerinvolvering og bevissthet rundt valg av råvarer og retter
  • Kosthold og ernæring
  • Matfaglig – måltider og mellommåltider
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad lanserte det nye Matgledekorpset i Trøndelag på inspirasjonsdag om mat for eldre på Strinda videregående skole. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Slik arbeider Matgledekorpset

Matgledekorpset setter av en hel besøksdag hos institusjoner, der korpset på slutten av dagen gir de ansatte skreddersydde oppfølgingspunkter. Korpset gjennomfører også ett eller flere oppfølgingsbesøk ved behov. Matgledekorpset har også kurs for institusjonene og andre i kommunen som jobber med mat for eldre. Kommuner i Trøndelag som ønsker veiledning fra Matgledekorpset må betale 5.000 kroner for inntil fem besøk.

Ønsker du et besøk av Matgledekorpset i Trøndelag kan du kontakte følgende personer hos Fylkesmannen i Trøndelag:

Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for dem som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Et korps med bred matfaglig kompetanse

Matgledekorpset består av seks fagpersoner som har en bred matfaglig kompetanse innen lokalmat, restaurant, kosthold og ernæring, catering og måltidsopplevelser. Medlemmene er:

  • Inge Johnsen, Liantunet
  • Brit Melting, Oi! Trønders Mat og Drikke
  • Bjørn Erik Vangen,
  • Line Hofstad, Smak Kreativ Catering
  • Andrea Næss, Trondheims idrettsklinikk
  • Lars Erik, Scandic Hotel

Gode erfaringer med Matgledekorps

Høsten 2018 ble Matgledekorpset i Innlandet opprettet, og har hatt ventelister med institusjoner som ønsker besøk. Matgledekorpset i Innlandet holder foredrag på de fem inspirasjonsdagene om mat for eldre i 2019 der de forteller om hvordan de jobber og erfaringer de har gjort så langt.