Matgledekorpset arbeider for å øke bevisstheten om matsvinn. Vi deler erfaringer og eksempler.
Se hvordan Bærum kommune vil gjøre det: