Drammen kommune ønsker mer lokalmat til sine  kjøkken bla på institusjoner.

Matglederkorpset.no følger saken fra  start til mål.

Hvordan kobles produsentenes tilbud  og en stor kommunes ønsker seg – i praksis. Slik at det blir mer lokale smaker og matglede for også eldre i kommunen?

Matmerk ønsker å bistå Drammen i arbeidet De har har kontaktet lokalmatprodusenter i regionen – hvem vil og kan levere?

 

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/kommunen-vil-i-dialog-med-lokale-leverandorer/