Drammen kommune har fått henvendelser fra ulike matprodusenter om mulig leveranse til kommunen. Det er både frukt- og grøntprodusenter, og de som produserer brød og ost.

De har alle svart på  kommunenes ønske  ( se lenken) om å komme i kontakt med lokaleprodsenter.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/kommunen-vil-i-dialog-med-lokale-leverandorer/

Blir det kontraktsinngåelse??