Offentlige Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et organ for felles innkjøpstjenester og inngåelse av rammekontrakter. De  bistår med veiledning, rådgivning av parter og leverandørutvikling.

OFA har lang erfaring med offentlig innkjøp av varer og tjenester. De har utviklet en modell som muliggjør innkjøp av sesongvarer og muligheter for innkjøp av råvarer fra lokale produsenter.

Les mer

Planlegging. Gjennomføring. Oppfølging.