På Otium bo- og velferdssenter i Tromsø er det ferske egg å plukke hver dag. Det er veldig populært for beboerne å hente sine egne frokostegg fra de 5 hønene de har i bakgården.  Dette er et initiativ fra ansatte selv og et veldig populært tiltak i hverdagen.

Noe for andre også?