Universitetet i Stavanger tilbyr nå et efter- og videreutdanningskurs om betydningen av måltidsglede og samhandling på tvers av faggrupper. Kurset er nettbasert og øker kompetansen innen mat- og måltidsarbeid for personer som jobber på sykehjem eller opp mot hjemmeboende eldre. Kurset har oppstart 14. september 2020. Les mer