Hvem kan få besøk?

Normalt er det Fylkesmannen i egen region som er kontaktledd mellom Matgledekorpset og kommunene.

Henvendelsen kan komme fra kjøkkenpersonell, enhetsleder, pleiepersonell, pårørende eller kommuneledelse. Målet er å få hjelp av Matgledekorpset til mer mat og måltidsglede.

Ønsker du besøk av Matgledekorpset, legg ved utfylt søknadskjema og send til fylkesmannen i din region:

Søknadsskjema (word)