Hvem kan få besøk?

Normalt er det Statsforvalteren i egen region som er kontaktledd mellom Matgledekorpset og kommunene.

Henvendelse om kontakt med Korpsene kan komme fra eksempelvis kjøkkenpersonell, enhetsleder, pleiepersonell, pårørende eller kommuneledelse. Mange ønsker  hjelp av Matgledekorpset for å få innspill og ideer om hvordan de kan få til mer mat og måltidsglede. Noen vil ha hjelp til å minske matsvinnet.

Ønsker du besøk av Matgledekorpset ta kontakt med Statsforvalteren i den regionen du vil ha besøk til. Det er Korps i seks regioner.

  • Innlandet
  • Trøndelag
  • Rogaland
  • Vestfold og Telemark
  • Oslo og Viken
  • Vestland

 

Trøndelag:

Statsforvalteren i Trøndelag

Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet

Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Rogaland

Statsforvalteren i Rogaland

Vestland

Statsforvalteren  tlf sentralbord: 57 64 30 00
Postmottak: sfvlpost@statsforvalteren.no