Hvem kan få besøk?

Normalt er det Statsforvalteren i egen region som er kontaktledd mellom Matgledekorpset og kommunene.

Henvendelse om kontakt med Korpsene kan komme fra kjøkkenpersonell, enhetsleder, pleiepersonell, pårørende eller kommuneledelse. Mange ønsker  hjelp av Matgledekorpset for å få innspill og ideer om hvordan de kan få til mer mat og måltidsglede.

Ønsker du besøk av Matgledekorpset, legg ved utfylt søknadskjema og send til Statsforvalteren der du bor. I løpet av 2021 er det Matgledekorps i følgende regioner:

  • Innlandet
  • Trøndelag
  • Rogaland
  • Vestfold og Telemark
  • Oslo og Viken
  • Vestland

Søknadsskjema (word)