Matgledekorpset Innlandet ønsket i pilotperioden å nå flere kommuner enn dem som fikk besøk. Alle kommunene i Innlandet kunne melde seg på en  kursdag høsten 2019. Kursene tok utgangspunkt i de spørsmål, problemstillinger og utfordringer som Matgledekorpsene erfarte var «gjengs» ut fra sine besøk.

Praktiske mat og måltidstips ble presentert
Det ble blant annet vist hvordan man kan berike ulike retter, f eks vafler slik at det kunne bli en god lunsj, eller hvordan dekke et pent bord for å øke måltidshyggen.

Tipsene kan du ta del i her: