Koronavirus – sårbare grupper

 

Pandemien vi er i er ekstra belastende for sårbare gruppe – som eldre på sykehjem, sykehus eller de svært gamle hjemmeboende. Mange har mye mindre  mulighet for å få besøk og besøke andre. Ensomhet og fortvilelse kan tære på noen og enhver.

Måltidene får kanskje en ekstra stor betydning for  de som føler seg alene.

Hør hva kjøkkensjefen på Sundheim bo- og omsorgssenter i Vinsta forteller:

Intervju med Espen Sætha 27.08.2020 – om Corona situasjonen

 

Mattilsynet: Kan man spre koronasmitte ved profesjonell matlaging?

Mattilsynet: Mat og drikkevann

Folkehelseinstituttet: Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19