. Besøke institusjonar og informere tilsette ute på avdeling og inspirere til haldningsendring
. Informere tilsette korleis gjere tiltak med enkle grep
. Introdusere og forankre problemstillinga blant politikarane
. Ønskjer korpset for inspirasjon til bruk av lokale råvarar, td lokalt grønt og urtar
. Ønskjer inspirasjon frå Kinn og korleis dei har jobba med og realisert reisekafe
. Tenne gnisten til dei frivillege
. Innspel og inspirasjon til korleis redusere matsvinn
. Inspirasjonskurs
. E-læringskurs – kurs frå LMD og vårt eige kræsjkurs
. Kursing i ernæring/tilrettelegging av måltider til helsepersonell og ufaglærte
. Utdeling av enkle og inspirerande brosjyrar av viktige tema
. Inspirasjon og råd til korleis betre kommunikasjonen mellom kjøkken og avdeling/pasient
. Inspirere til å samarbeide med pensjonistlag/eldreråd for å finne eit felles treffpunkt til å møte dei eldre.