Vestland matgledekorps
I Sunnfjord kommune skapes det måltidsglede med  aftenoon tea på omsorgsboligene. Riktig flott med etasjefat og stettglass,

Korspset sier følgende:

«Aktiviteten er i samband med stovekonsertane som er rundt lunsjtider på omsorgssentera. Vi er i gong med å sette opp eit årshjul, slik at alle skal få eit
tilbod, ca 1 gong pr månad».

Matgledekorpset.no oppfordrer hermed alle andre omsorgssentre til å ta denne ideen med til egen kommune.

Vestland matgledekorps