Statsforvalteren i Møre- og Romsdal fikk inn 19 søknader om nærmere samarbeid med det nystartede Matgledekorpset ( se bilde).

Følgende institusjoner vil bli nærmere kjent med Matgledekorpset

  • Aukra omsorgssenter, Aukra kommune
  • Glomstua kjøkken, Molde kommune
  • Sulatunet, Sula kommune
  • Tingvoll kommunale kjøkken
  • Surnadal sykehjem, Surnadal kommune
  • Sykkulven institusjonskjøkken fra Sykkulven kommune

Alle de 19 søkerne vil bli tilbudt en inspirasjonspakke med forslag til diverse aktiviteter og inspirasjonsmateriell.

7.9.2022

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/stor-interesse-for-besok-av-matgledekorpset/