Bilde av et eldre kassaapparatDigitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) har utarbeidet en veileder for å redusere miljøpåvirkningen av offentlig innkjøp ( eller anskaffelser) av bl.a. mat og drikke. Den beskriver hva en har lov å ta hensyn til i anbudsprosess og ved valg av leverandører som leverer mat og drikke til f eks kommuner og fylker.

Les mer