MGK
MGK

Under Arendals-uka diskuteres mange av de stor samfunnsutfordringene. Der kan  politiske motstandere møte publikum og hverandre. Det kommer mange innspill og synspunkter fra ulike organisasjoner, partier, eksperter og publikum.

Matproduksjon, kosthold og helse og ikke minst bærekraft sto i år på agendaen.

Statsråd Geir Pollestad (se bilde over) deltok i flere debatter. Bildet er  sakset fra E24/ Skjalg Bøhmer Vold.

Mat- og måltidsglede for eldre var også et tema flere arrangører hadde oppmerksomhet på. Både Fagforbundet og NHO service og handle ( ved Kost- og ernæringsforbundet) gjennomførte gode debatter.

Her er noen tips til hva den enkelte institusjon kan la seg inspirere av:

  • Systematiser  ansattes matopplæring – trivsel rundt spisebordet er viktig
  • Innfør matverter som del av den helhetlige organiseringen – da er ansvar for måltidshygge plassert
  • Legg arbeid i å utvikle gode menyer, gjerne med bilder –  gjør det lettere å kvalitetssikre den enkeltes middagsporsjon
  • Ha gode inntakssamtaler der mat er tema, – ta gjerne med pårørende
  • Tydeliggjør hvordan beboere kan komme med egne ønsker om mat og drikke.

29.8.2023

HUSK :  » Rett mat til rett person til rett tid»