Onsdag [dss-hidden]
Onsdag 11.oktober tar Vadsø- ordfører Wenche Pedersen imot det arktiske matgledekorpset.

Det blir en dag der korpsmedlemmene vil inspirere både politikere og ansatte i kommunen.

Tema for dagen:

  • Konsistenstilpasset mat
  • Ernæringstrappa og hvordan vurdere ernæringsstatus
  • Måltidsopplevelsens betydning for trivsel og velvære

Matgledekorpset.no følger møtet og vil rapportere om samtaler, spørsmål og faglig oppdateringer.

4.10.2023