Med 750 000 kr fra Landbruks- og matdepartementet skal Arktisk Matgledekorps spre

mat- og måltidsglede hos eldre i Nordland, Troms og Finnmark.

Det er store områder korpset skal dekke så det er behov for matentusiaster fra ulike kommuner i de to nordligste regionene.

I løpet av mai vil alle ordførere i Nordland, Troms og Finnmark bli kontaktet, og dermed få anledning til å løfte sin kommunes engasjement og interesse. Vent og se

Følgende personer er med i det arktiske matgledekorpset:

  • Kristine Gaup Grønmo – sykepleier
  • Astrid Regine Nessländer – kokk

 

 

Kontaktperson er:

Ingvill Bang  (e post)

Martha Valdes Richardsen ( e post)