Arne Brimi har fulgt arbeidet med å spre mat og måltidsglede til eldre i lenger tid.

Han er opptatt av å ivareta norsk matkultur og bruk av lokale råvarer.

Han viser stor matgledeforståelse og er svært dyktig i arbeidet med å skape gode måltidsopplevelser.

Han er synlig og tydelig i sitt matengasjement og i å få ulike mennesker til å samarbeid

 

Utnevnelsen foregikk på Vianvang der kjøkkensjefer fra sykehus og sykehjem diskuterte  Matglede for eldre, ernæring og bærekraft.

Norturas fagsjef for ernæring og fagsjef bærekraft holdt engasjert innlegg.  Turid Winjusveen Olsen fra Statsforvalteren Innlandet og Stine Sem fra Landbruks- og matdepartementet orientert om Matgledekorpsarbeidet.