Sist uke ble kursdeltagere nummer 100 av det nye  e-læringskurset om mat og måltidsglede for eldre, registrert.

Kurset er praksisnært og omhandler tema som er av betydning for alle som arbeider i eldreomsorgen, som er pasientvenn, spisevenn eller som er pårørende.

Kurset omhandler fire tema:

  • Kosthold og helse
  • Gnist for måltidsglede
  • Brukeren i sentrum
  • Lokalmat i sesongen og mindre kast av mat

Kurset tar knapt to timer og kan tas på alle flater inklusiv mobil.