Både kommuneledelsen og kjøkkenledelsen i Tynset kommune vil ha besøk av Matgledekorpset Innlandet. De håper på inspirasjon og konkrete forslag til hvordan en best kan synliggjøre at mat er medisin. Avdelingsleder kjøkken, Gøran Aas Grøntvedt tenker seg et samarbeid med frivillighetssentralen om matservering til hjemmeboende eldre.

Alle kjøkkenansatte ved Tjønnmosenteret (bl.a. omsorgsboliger og aldershjem ) i Tynset kommune var på Matgledekorpset Innlandets kurs i 2019. Dette ga mersmak og nå er det full rulle for matglede i kommunene.