Trøndelag:
Trondheim/ Trondhjems Hospital,
Nærøy Bo- og behandlingssenter,
Leka sykestue,
Flatanger pleie- og omsorgstun,
Bjugn Helsesenter,
Ørland sykehjem,
Ytterøy Helsetun


Innlandet:

Alvdal,
Elverum,
Gran,
Grue,
Lom,
Os,
Stange,
Vestre Toten,
Vågå,
Åmot