Helse- og omsorgsdepartementet la fram den nye strategien 6. mai. Strategien har tre innsatsområder:

  • systematisk ernæringsarbeid,
  • tilstrekkelig og riktig kompetanse,
  • en mat- og ernæringsoppfølging som er tilpasset brukernes individuelle behov og ønsker

Kosthold og helse er selvfølgelig koblet til matglede, smak og matkultur. Derfor er både Landbruks- og matdepartementets overordnete prosjekt Gylne Måltidsøyeblikk og Matgledekorpsene  beskrevet i strategien.

Gylne Måltidsøyeblikk har formål å motivere til matglede, helse og bedre matomsorg for eldre og Matgledekorpsene er «endringsagentene».

Vi siterer:

» Nettsiden Matgledekorpset.no samler og synliggjør, inspirerer og
sprer kunnskap om hva som skal til for å gi mat- og måltidsglede hos eldre»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ernaringsstrategi2/id2847774/