Arktisk matgledekorps inspirerer  kommuner i Nord-Norge i desember
  • Statsforvalteren i Nordland sammen med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, samarbeider om å arrangere seks nettseminarer  om Mat- og måltidsglede for eldre.
  • Mandag, onsdag og fredag i de to første ukene i desember blir det en serie med gratis nettseminarer med Arktisk Matgledekorps.
  • Det «servert» interessante tema  tilpasset- personell som er involvert i tillaging og servering av mat til eldre.
  • Bli med fra kl 1100- 1200 første uke, og fra kl 1300- 1400 andre uke.
  • Lenke til hvert seminar under:

 

Nettseminar nr. 1 med Arktisk Matgledekorps – Ernæringspraksis | Statsforvalteren i Nordland

Nettseminar nr. 2 med Arktisk Matgledekorps – Mattradisjoner | Statsforvalteren i Nordland

Nettseminar nr.3 med Arktisk Matgledekorps – Lokalmat | Statsforvalteren i Nordland

Nettseminar nr 4. med Arktisk Matgledekorps – Etikk og ansvar | Statsforvalteren i Nordland

Nettseminar nr. 5 med Arktisk Matgledekorps – Matglede | Statsforvalteren i Nordland

Nettseminar nr. 6 med Arktisk Matgledekorps – Dysfagi og konsistenstilpasning | Statsforvalteren i Nordland

29.11.2023