Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer alle  kommunene til samarbeid med Matgledekorpset

 

De skriver:

» Korpset vil inspirere tilsette ved kjøken, avdelingar og leiing til samarbeid og bruk av kvarandre sin kompetanse, slik at kvart måltid kan verte dagens høgdepunkt for bebuarane».

Sjuke- og aldersinstitusjonar som ynskjer besøk av Matgledekorpset kan melde si interesse ved å fylle inn søknad her: https://forms.office.com/r/QZwHiwp0E1.

Merethe Bolstad ( se bildet) er nytt Matgledekorpsmedlem og vil være en av de dere kan få besøk av,

 

Søknadsfrist 10. august.

Kontaktperson: Brit Kari Eidseflot Hauger, 71 25 84 69

28.07.2022