Målet for Matgledekorpset i Trøndelag har vært:

• At eldre på institusjon opplever måltidene som høydepunkt

• Medarbeidere er stolte over den måltidsopplevelsen de leverer

• Brukere  deltar aktivt i måltidsopplevelsen

Evaluering viser positive  endringer etter Matgledekorpskontakt

a) Om  stolthet

 • Økt anerkjennelse for matfaget, måltidet, kjøkkenjobben og matservering på avdelingene.
 • Fått  bekreftelse på det gode, og økt bevissthet om forbedringer
  eksempel mer opptatt av lage mat de er stolte av.
 •  Kokkeyrket på institusjon har kommet mer fram.
 • Synliggjøre nå mer bra mat og flinke folk!
 • Korpset har bidratt til å løfte mat og måltider til et annet nivå.
 • Matgledekorpset har bidratt til større felleskap mellom kjøkkenet og avdelingene

b) Om kulturendringer

 • Det er kulturendring det vi jobber med!
 • » Vi synliggjør nå mer av maten og måltidene på blant annet facebook».
 •  Vi bruker nå «etisk refleksjon» i arbeidet. Svarer ut hva vi gjør og hvorfor vi gjør det slik.
 • Det er bedre god ressursutnyttelse og flyt i arbeidet
 •  Vi har ryddet i diettene,
 •  Det er god samhandling mellom kjøkkenet og avdelingene – kjøkkenet er enda mer på tilbudssiden
 • Bevissthet om at kokken har ansvaret fra maten lages til den er i munnen til gjesten.
 • Kokker hjelper til på avdelingene, veileder. Bevissthet om at vi spiller på lag.
 • Vi får løst mye på noen få minutter – bare man tar seg tid til praten – altså at kokken prater med spisegjesten
 • Har fått et kjøkkenapotek på avdelingene, og har blitt mer bevissthet rundt smakstilsetting.
 • «»Har ei bok vi noterer i – en fin måte å få til bedre dialog på tvers, der kan vi gi tilbakemeldinger, etc.

c) Smarte måltider

 • Etablering av kjøkkenhage – positive tilbakemeldinger på dette.
 • Søkelys på spisegjesten og den enkeltes ønsker, også i ernæringssammenheng.
 • Maten er mer delikat! Det er lagt vekt på anretning.
 •  Har et sterkere ernæringsfokus. Ernæring er omsorg og  behandling. Gjør at rehabiliteringsfasen går fortere.
 • » Vi har oppnådd mer ro – når middagen serveres er det en ansatt som serverer, de andre sitter til bords med beboerne».
 •  Mer næringstett og metta mat.
 • «Beboerne skryter mer av maten, og vi har blitt mer observante på å få med oss hva de sier – og høre hva de mener om maten».
 • Vi har satt bakingen mer i system. Vi har faste dager der brøddeigen settes på natta. Stekes på avdelingen for matlukt.
 • Måltidet er mer en aktivitet nå enn tidligere. Ikke noe vi skal skynde oss å få unna.
 • Gjør større forskjell på hverdag og helg – veksler blant annet på hverdagsservice og helgeservice.
 • Tester ut bruk av former for mosa mat – ikke  «sause alt sammen»

d) Om lokalmat og matsvinn

 • Øke bruken av lokale råvarer, sesongråvarer og tradisjonsmat.
 •  Mer bevissthet rundt innkjøp. Er delaktige i anbudet, og mer bevisst på handlingsrom. Det er mulig å kjøpe mer lokalt
  Er mer bevisst på bruk av tradisjonsmat og ønsker fra beboerne (ønskemat)
 • Mer bevisst på å kommunisere rundt maten. Sørge for at de som skal servere maten vet hvor den kommer fra, etc. Skape forventninger i forkant. Vekke minner og assosiasjoner
 • Skape mer  variasjon gjennom året – årstidene.
 • Redusere matsvinn ved økt dialog mellom avdelingene og kjøkken, kan gjøre justeringer.
 • Har gode vaske- og rydderutiner.
 • Har begynt å veie avfallet – førte til at vi ble mer oppmerksom på hvor mye som egentlig kastes.
 • Bjørn- Erik Vangen
  Kokk Bjørn E. Vangen

  Avdelingene har blitt bedre på å bruke opp rester til kvelds.