At Matglede for eldre fenger er tydelig.

Hele 19 kommuner i Møre- og Romsdal vil ha besøk av det nystartede Matgledekorpset der.  Nå legges hoder i bløt for at det skal være mulig for alle 19 å få inspirasjon, tips og råd selv om ikke alla kan møte Matgledekorpset personlig.

At [dss-hidden]