Leve Hele Livet  kvalitetsreform for eldre,   handler om mange tema for et mer aldersvennlig samfunn, også om mat og måltider. Arbeidet fortsetter med nye Regjering.

Utviklingssenteret.no er opptatt av å samle og synliggjøre de gode tiltak og eksempler fra mange områder som er koblet til det gode liv,

Filmen under er inspirerende og viser vei.

https://vimeo.com/561258171?embedded=true&source=video_title&owner=132655129

4.4.2022