Sikre lokal verdiskapning og skape matglede i samme slengen

Innlandets innkjøpere av mat og drikke og kjøkkenledere  har nylig diskutert hvordan mer lokale leverandører kan bidra til matglede og økt lokal verdiskapning.

  • Bare hver femte grønnsak i offentlig innkjøp er norsk ifølge NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Rom for forbedringer altså.

 

  • Det er lett å la seg inspirere av Agder fylkes  mål om 50% av matinnkjøpet skal være fra egen region innen 2025.

 

  • Oppdal kommunes  innkjøpsstrategi vil  bidra til markedsutvikling og mer innkjøp fra lokale leverandører.

 

                      Slik at kommunene din gjøre det: 

 

Vedta kommunal strategi for innkjøp
Være nøye med valg av kriterium for vurdering av anbud
Være åpne for mer fleksible rammeavtaler.

 

Ønsker du flere detaljer om saken?

Se Statsforvalteren i Innlandets Facebook-side

Se nettsiden til Distrikstsenteret. Matnettverket Gudbrandsdalsmat

 

5.9.2023