InnlandetsI[dss-hidden]
  • Matgledekorpset har vært på syv fysiske besøk til sykehjem ( Folldal, Tynset, Sør-Odal, Vestre Slidre  og til Stange og Våler sammen med  Inspirasjonskorpset)
  • 80 personer har fått lisens til e- læringskurs og mat- og måltidsglede
  • Både lokalpresse og fagblader har hatt artikler og oppslag om arbeidet

 

  • Kommunedialogen fører til endringer bla. ved mer innkjøp av lokalmat, mer mat fra bunnen av og bedre samarbeid mellom bl.a.  helsefag/pleiere og kjøkkenfaglig ansatte.

I tillegg har Statsforvalteren i Innlandet bidratt i utviklingen av en «effektmal». Det er en veileder for hvordan resultatene av matgledekorpsarbeidet kan  samles og synliggjøre  fremover.

1.2.2022