Matgledekorpset i Oslo og Viken arrangerte et oppstartskurs for interesserte kommuner og institusjoner til satsingen på mer matglede på institusjoner og for hjemmeboende.

Kursdagen ble åpnet av fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

Deltakerne var ansatte og politikere i kommuner og på institusjoner.

Kurset varierte mellom forhåndsinnspilte filmer hvor Matgledekorpset i Oslo og Viken presenterte hvert sitt tema. Det var også presentasjoner fra fylker som har jobbet systematisk med matglede over tid representert ved Innlandet og Trøndelag.

Fra Trøndelag var det Karen Lund Rasch Aune, enhetsleder for Sykehjem og heldøgnsomsorg i Ørland kommune, som fortalte hva de har jobbet med og hvilke resultater de ser. Basert på tilbakemeldinger fra deltakerne, er det tydelig at konkret erfaringsoverføring som dette, er veldig inspirerende.

Les mer