Matgledekorpset i Rogaland skal gi kunnskap om ernæring, mat og måltider. og skape engasjement rundt dette.

Kommunalsjefene i henholdsvis Time, Hå, Klepp og Bjerkreim vil lage møteplasser mellom korpsdeltagere, eldre, pårørende, frivillige organisasjoner og ansatte i omsorgssektoren i kommunene.

Sammen skal de skape oppmerksomhet bog forståelse for hva som skal til for å få mer matglede og helse hos hjemmeboende eldre.

Intensjonsavtale Klepp