• Tallerken med farger kan gi økt matinntak
  • Friske blomster og lys på bordet gir stemning
  • Beboere og matverter/ansatte kan godt spise sammen
  • Farger og kontraster i mat er godt for øyet
  • Tilpass spisemiljø til gjestene/beboerne
  • Legg opp maten på en fristende måte
  • Medbestemmelse på menyen gir økt matinteresse
  • Frisk luft i spiserom
  • Fravær av maskinstøy under måltidene