Statsforvalteren i Møre- og Romsdal søker tre institusjoner som vil sette ekstra fokus  mat- og måltidsglede for eldre.

Vertskommunenes oppgaver:

  • Ta imot besøk av fylkets eget matgledekorps
  • Arrangere arbeidsseminar for ansatte ( fra pleie, kjøkken og ledelse)
  • Invitere institusjoner i nærområdet til samlingen
  • Motta gratislisens for bruk av e-læringskurset om mat- og måltidsglede

Arbeidsseminarene vil foregå i september og oktober.

Matgledekorpset i 2023 er kokkene Olav Kåre Jørgensen og Merethe Bolstad, ernæringsfysiolog Anna Øien Sønslien og restauranteier Stian Røsand.

Søknad sendes til Statsforvalteren innen 30.mai

Institusjonens ledelse, pleieavdelingene og kjøkken  må samarbeide om søknaden. Søknaden  skal være forankret i kommuneledelsen.

I fellesskap skal de identifiserer  tema og konkrete utfordringer de ønsker at matgledekorpset skal hjelp dem med å løse.

 Invitiasjonsbrev til kommunane

Bruk dette skjemaet når de søker … 

Webinarserie

Det vil bli utviklet en webinarserie med utgangspunkt i arbeidsseminarene – til glede for alle ansatte ved institusjoner i hele fylket.

Marie Teigland  leder prosjektet hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.